[WEB SİTEMİZ YENİLENİYOR]

Merahabalar değerli Geleneksel Spor Dalları Federasyonu üyeleri

Dr. Hakan KAZANCI Başkan

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

Bahçelievler 54. Cadde 36. Sokak Apt. No:34/1-2 ANKARA
Tel: +90 312 311 61 93
Faks :+90 312 311 90 45
E-Posta: bilgi@gelenekselfed.gov.tr

BAŞKAN'IN MESAJI

Her milletin geçmişinden gelen, tarihinin bir parçası olmuş ve yer yer de içinde bulunduğu coğrafyanın şartları tarafından şekillenmiş bir spor kültürü vardır. Bu kültürde ön plana çıkan niteliklerle o toplumun genel karakteri arasında da sıkı bir ilişki vardır. Değişen yaşam ve çevresel şartlar nedeniyle bu kültürün unutulma riski beraberinde o milletin tarihsel karakterine has pek çok tecrübenin, meziyetin, şahsiyetin kaybolmasına neden olabilmektedir. Bu anlamda bünyesinde Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi, Kızak sporu branşlarını barındıran Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun 20 yılı aşkın gayreti bu kültürün kaybolmaması adına hayati bir önem taşımaktadır. Geleneksel sporlarımızı daha ileriye taşımak adına bir bayrak yarışının yaşandığı federasyonumuzun gayesi bu spor ve oyunları geniş kitlelere ulaştırarak daha da yaygınlaştırmak ve taşıdığımız bu büyük misyonun bilinciyle bu değerleri gelecek nesillere ulaştırmak olacaktır.

Dr. Hakan KAZANCI Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
Başkanı